Izvēlne
Jūsu grozs

Garantijas un remontu galvenie noteikumi

SIA PROVENTO , Rīga, Biķernieku 58, LV 1006, Tālr. 67598488 E-pasts: provento@provento.lv       

Instrukcijas lapa-garantijas noteikumi.

!!! Pirmā apkope iekārtai obligāti veicama visām iekārtām pēc pirmajām 5 darba stundām tai skaitā gan 4taktu motoriem, gan 2taktu motoriem.

1. Garantija tiek nodrošināta pircējiem, kas PTAC likuma izpratnē ir Patērētājs, LR likumā noteiktā kārtībā.

2. Iegaumē! Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja  pircējs var uzrādīt: -

            - pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

3. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem(aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss un kas pakļauti dabiskam nolietojumam.

Garantija attiecas uz preces bojājumiem, kas radušies rūpnīcas ražošanas procesa laikā.

Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas iekārtas ekspluatācijas rezultātā.

Šeit ir uzskaitīti piemēru gadījumi kad garantija tiek anulēta un remonta izdevumus sedz pircējs:

1.salauztas detaļas, karteris, deformēta vai citādi bojāta kļokvārpsta, saplēsts starteris, virve, motora švammes, papīra filtri vai citas  detaļas;  detaļu nozaudēšana, citi defekti, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

2.bojājumi, kas radušies, regulāri neveicot tehniskās apkopes PROVENTO servisa centrā. Pirmā apkope veicama pēc pirmajām 5 agregāta darba stundām 4taktu motoriem, pēs 5 agregāta darba stundām 2taktu motoriem. Regulāri, pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās un jāpārbauda iekārtas tehniskais stāvoklis, savienojošo mezglu stiprinājumi(skrūves), ja kontatēta detaļu savienojumu brīvkustība(skrūvju atskrūvēšanās), tas netiek attiecināts uz garantiju kā ražotāja defektu, bet uz nerūpīgu attieksmi pret ierīci, šo noteikumu ignorēšanu un pirmās apkopes savlaicīgu neveikšanu, nepareizu ekspluatāciju.

3. bojājumi, kas radušies no nepiemērotu smērvielu, degvielas vai citu enerģijas avotu lietošanas;

4. ja tiek konstatēts, ka patvaļīgi regulēts, izmainīts, uzlabots, un tml. dzinējs vai prece, vai       

         atsevišķas daļas, mezgli un tml;  

5. bojājumi, kas radušies pēc dzinēja vai preces remonta, ko nav veicis SIA PROVENTO speciālists;

6. bojājumi, kas radušies no patvaļīgas un tsk. neoriģinālu detaļu lietošanas;

7. bojājumi, kas radušies pēc avārijas (sadursmes ar citu priekšmetu);

8. bojājumi, kas radušies lietojot dzinēju/preci tam neparedzētiem mērķiem; tsk. piedaloties sacensībās

9. bojājumi, kas saistīti ar neparedzētiem, stihiskiem apstākļiem;

10. nelielu dzinēja vai preces apkalpes darbību nepieciešamības gadījumā, kā karburatora 

       noregulēšana vai aizdedzes sveču nomaiņa u.c. darbības;

11. bojājumi, kas radušies, regulāri neveicot tehniskās apkopes PROVENTO servisa centrā;

12. preces vai dzinēja lietošanas instrukciju neievērošana.

13. ar brīdi, kad tiek konstatēts, ka precei vai dzinējā patvaļīgi lietotas neoriģinālas detaļas

14. ja tiek konstatēts, ka prece/dzinējs ir nepareizi, sliktā kvalitātē salikts vai uzstādīts; vai uzstādīts tam neatbilstošām vajadzībām ( neatbilstoša jauda, parametri, un tml.).

15. bojājumi, kas radušies ūdens ietekmē, ja uz korpusa nav rakstiīts „ūdensizturīgs”

Preču un dzinēju remontu un apkopi drīkst veikt tikai PROVENTO autorizētajā servisā, pretējā gadījumā garantija nav spēkā.

Konstatējot jebkādas izmaiņas preces darbībā, mehāniskus vai citus bojājumus, nekavējoties jāpārtrauc preces ekspluatācija un jāvēršas PROVENTO servisa centrā. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem.

Nododot preci uz diagnostikas pārbaudi jāiemaksā depozīts sākot no 25EUR (Nauda tiek atgriezta, ja prece tiek salabota garantijas ietvaros)

      Garantijas remonts tiek veikts tikai PROVENTO servisā – transporta izmaksas sedz klients.

      Lai objektīvi izvērtētu garantijas gadījumu  PROVENTO patur  tiesības pieprasīt, ja nepieciešams,

      uzrādīt agregātu, iekārtu vai mehānismu, kuram uzstādīts pārdotais dzinējs/prece. Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Pircēja pienākums ir izņemt iekārtu 3 mēnešu laikā no iekārtas remonta lietas pabeigšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pircējs neizņem iekārtu PROVENTO SIA servisa centrā, vai neapmaksā atkārtotu iekārtas nosūtīšanu Pircējam, nesazinās ar PROVENTO SIA, lai vienotos par citu iekārtas saņemšanas veidu, Pircēja iekārta tiek uzskatīta par pamestu, un PROVENTO SIA, pēc trīs mēnešu termiņa notecējuma, ir tiesības to utilizēt, vai rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.