Izvēlne
Jūsu grozs

Garantijas un remontu galvenie noteikumi

SIA PROVENTO,
Rīga, Biķernieku 58, LV 1006,
Tālr. 67598488 E-pasts: provento@provento.lv       

Instrukcijas lapa-garantijas noteikumi.

!!! Pirmā apkope iekārtai obligāti veicama visām iekārtām pēc pirmajām 5 darba stundām tai skaitā gan 4taktu motoriem, gan 2taktu motoriem.

1. Garantija tiek nodrošināta pircējiem, kas PTAC likuma izpratnē ir Patērētājs, LR likumā noteiktā kārtībā.

2. Iegaumē! Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja  pircējs var uzrādīt: -

            - pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

3. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem(aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss un kas pakļauti dabiskam nolietojumam.

Garantija attiecas uz preces bojājumiem, kas radušies rūpnīcas ražošanas procesa laikā.

Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas iekārtas ekspluatācijas rezultātā.

Šeit ir uzskaitīti piemēru gadījumi kad garantija tiek anulēta un remonta izdevumus sedz pircējs:

1.salauztas detaļas, karteris, deformēta vai citādi bojāta kļokvārpsta, saplēsts starteris, virve, motora švammes, papīra filtri vai citas  detaļas;  detaļu nozaudēšana, citi defekti, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

2.bojājumi, kas radušies, regulāri neveicot tehniskās apkopes PROVENTO servisa centrā. Pirmā apkope veicama pēc pirmajām 5 agregāta darba stundām 4taktu motoriem, pēs 5 agregāta darba stundām 2taktu motoriem. Regulāri, pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās un jāpārbauda iekārtas tehniskais stāvoklis, savienojošo mezglu stiprinājumi(skrūves), ja kontatēta detaļu savienojumu brīvkustība(skrūvju atskrūvēšanās), tas netiek attiecināts uz garantiju kā ražotāja defektu, bet uz nerūpīgu attieksmi pret ierīci, šo noteikumu ignorēšanu un pirmās apkopes savlaicīgu neveikšanu, nepareizu ekspluatāciju.

3. bojājumi, kas radušies no nepiemērotu smērvielu, degvielas vai citu enerģijas avotu lietošanas;

4. ja tiek konstatēts, ka patvaļīgi regulēts, izmainīts, uzlabots, un tml. dzinējs vai prece, vai atsevišķas daļas, mezgli un tml;  

5. bojājumi, kas radušies pēc dzinēja vai preces remonta, ko nav veicis SIA PROVENTO speciālists;

6. bojājumi, kas radušies no patvaļīgas un tsk. neoriģinālu detaļu lietošanas;

7. bojājumi, kas radušies pēc avārijas (sadursmes ar citu priekšmetu);

8. bojājumi, kas radušies lietojot dzinēju/preci tam neparedzētiem mērķiem; tsk. piedaloties sacensībās

9. bojājumi, kas saistīti ar neparedzētiem, stihiskiem apstākļiem;

10. nelielu dzinēja vai preces apkalpes darbību nepieciešamības gadījumā, kā karburatora noregulēšana vai aizdedzes sveču nomaiņa u.c. darbības;

11. bojājumi, kas radušies, regulāri neveicot tehniskās apkopes PROVENTO servisa centrā;

12. preces vai dzinēja lietošanas instrukciju neievērošana.

13. ar brīdi, kad tiek konstatēts, ka precei vai dzinējā patvaļīgi lietotas neoriģinālas detaļas

14. ja tiek konstatēts, ka prece/dzinējs ir nepareizi, sliktā kvalitātē salikts vai uzstādīts; vai uzstādīts tam neatbilstošām vajadzībām ( neatbilstoša jauda, parametri, un tml.).

15. bojājumi, kas radušies ūdens ietekmē, ja uz korpusa nav rakstiīts „ūdensizturīgs”

Preču un dzinēju remontu un apkopi drīkst veikt tikai PROVENTO autorizētajā servisā, pretējā gadījumā garantija nav spēkā.

Konstatējot jebkādas izmaiņas preces darbībā, mehāniskus vai citus bojājumus, nekavējoties jāpārtrauc preces ekspluatācija un jāvēršas PROVENTO servisa centrā. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem.

Nododot preci uz diagnostikas pārbaudi jāiemaksā depozīts sākot no 35EUR (Nauda tiek atgriezta, ja prece tiek salabota garantijas ietvaros)

      Garantijas remonts tiek veikts tikai PROVENTO servisā – transporta izmaksas sedz klients.

      Lai objektīvi izvērtētu garantijas gadījumu  PROVENTO patur  tiesības pieprasīt, ja nepieciešams,

      uzrādīt agregātu, iekārtu vai mehānismu, kuram uzstādīts pārdotais dzinējs/prece. Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Pircēja pienākums ir izņemt iekārtu 3 mēnešu laikā no iekārtas remonta lietas pabeigšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pircējs neizņem iekārtu PROVENTO SIA servisa centrā, vai neapmaksā atkārtotu iekārtas nosūtīšanu Pircējam, nesazinās ar PROVENTO SIA, lai vienotos par citu iekārtas saņemšanas veidu, Pircēja iekārta tiek uzskatīta par pamestu, un PROVENTO SIA, pēc trīs mēnešu termiņa notecējuma, ir tiesības to utilizēt, vai rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.

VISPĀRĒJIE GARANTIJAS NOTEIKUMI:

·       garantija neattiecas uz preces dabisko nolietojumu;

·       garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā;

·       garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem;

·       garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs";

·       ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

·       ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas;

·       garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.Ātri saliekamo telšu lietošanas instrukcija un noteikumi:

1.      Dažās valstīs, telts uzstādīšanai nepieciešama būvatļauja. Pirms uzstādīšanas pircējam par to ir jāpārliecinās.

2.      Telts ir tikai pagaidu būve, to nevajadzētu lietot nepārtraukti

3.      Telts jāuzstāda drošā attālumā no ūdens, gāzes un elektrības vadiem.

4.      Telti ieteicams uzstādīt vismaz + 15 grādos. Tas novērsīs iespējamu PVC pārklājuma bojājumu locījuma vietās, uzstādot to aukstākā laikā.
Kategoriski nav pieļaujams telti izpakot izlocīt un uzstādīt temperatūrā, kas zemāka par 0C grādiem vai tuvu tai. Ja šāda darbība notiek, un/vai rezultātā jumta vai sienu virsmās redzamas locīšanas līnjas, tad tas nekādā gadījumā nebūs attiecināms uz ražošanas brāķi un garantijas gadījumu.

5.      Telts ir jāuzstāda atbilstoši instrukcijām.

6.      Telts jānostiprina pie zemes izmantojot visus caurumus pēdās.

7.      Telts uzstādīšanai jāizmanto tikai oriģinālās detaļas.

8.      Drošības nolūkos, telti nevajadzētu uzstādīt sliktos laikapstākļos –  lietus, vējš, stiprs vējš vai stiprs sniegs.

9.      Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā, drošības nolūkos, telts ir jānojauc.

10.  Visiem rāvējslēdzējiem jābūt pilnībā aizvērtiem vai atvērtiem, tas novērsīs vārtu bojājumus. Rāvējslēdzēji nedrīkst būt pa pusei atvērti vai pa pusei aizvērti.

11.  PVC pārvalkam ir jābūt pareizi nostieptam un ar visiem stiprinājumiem nostiprinātam.  Nostiepts PVC pārklājs nepieļaus ūdens uzkrāšanos uz jumta.

12.  Ja uz telts uzkrājas ūdens, tas nozīmē, ka iespējams telts nav pareizi uzstādīta un tas ir sistemātiski jānolej.

13.  Lietojot telti ziemā, kas netiek rekomendēts, no tās jumta obligāti, regulāri ir jānotīra sniegs.

14. Telti nedrīkst "atlocīt" no salocīta veida ja ir ziemas sals un pie temperatūrām kas ir zem 0C vai tuvu tai.


15.  Telts lietotāja pienākums ir rūpēties, lai telts netiktu sabojāta un tā būtu droša apkārtējiem cilvēkiem.

16.  Telts iekšpusē neizmantojiet atklātu liesmu, atklātas liesmas sildītājus vai metināšanas iekārtas. Ja lietojat sildītājus, novietojiet tos ne mazāk kā 1,5 metru attālumā no PVC pārklāja.

17.  Ja telti ir nepieciešams lietot sezonāli, tā ir jānojauc, jāizžāvē PVC pārklājs un tikai tad jānoglabā. Tas novērsīs pelējuma veidošanos.

18.  Garantija ir spēkā tikai gadījumos, kad telts ir samontēta un lietota saskaņā ar rokasgrāmatu un lietošanas noteikumiem.

19.  Garantija neattiecas uz palīgmateriālu, piemēram, elastīgās gumijas vai skrūvju nodilumu.

20.  Garantija nesedz kaitējumu, kas radies nolaidības vai nepareizas lietošanas rezultātā.

21.  Pat mazs vējš un vējš virs 30 km/h var sabojāt telti, tādēļ, ja rodas šāds vējš, telts konstrukcija ir papildus jānodrošina, jānostiprina vai drošības nolūkos telts jānojauc. Salocītas kājas un jumta konstrukcijas netiek uzskatītas par garantjas gadījumu.