Izvēlne
Jūsu grozs

Kāpņu lietošanas instrukcija

Kāpņu lietošanas instrukcija
Kāpņu lietošanas instrukcija
  • ● : ● Ir veikalā
  • Modelis: Instrukcija
0,00€
 (Cena ar PVN)
Bez PVN: 0,00€

PIRMS KĀPŅU IZMANTOŠANAS Vai jūsu veselība ļauj jums droši izmantot kāpnes? Atsevišķi veselības traucējumi un medikamenti, kā arī alkohola un narkotisko vielu lietošana var apdraudēt jūsu drošību, izmantojot kāpnes. Pie kāpņu transportēšnas, novietojot tās uz transportlīdzekļa jumta vai iekraujot tās kravas transportlīdzeklī, pārliecinieties, ka tās droši nostiprinātas vai atbilstoši uzstādītas, lai novērstu bojājumu rašanos. Pēc kāpņu piegādes un pirms pirmās lietošanas reizes, noteikti pārbaudiet tās un pārliecinieties, ka visas detaļas ir labā darba stāvoklī. Pievienojiet un uzstādiet atsevišķās detaļas , kuras ietilpst kāpņu aprīkojumā. Pirms katras lietošanas reizes, vizuāli pārbaudiet kāpnes, vai nav radušies kādi bojājumi un vai tās var droši lietot darbā. Komerciālajiem lietotājiem, nepieciešams veikt regulāru kāpņu pārbaudi, ko veic atbilstoši kompetenta persona (saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības normatīvajiem aktiem). Pārliecinieties, ka kāpnes ir piemērotas attiecīgā darba veikšanai konkrētajā situācijā. Nekādā gadījumā neizmantot bojātas kāpnes. No kāpnēm notīrīt visa veida netīrumus, kas radušies darba procesā, piemēram, slapju krāsu, netīrumus, eļļas, sniegu. Pirms kāpņu izmantošanas darbā, nepieciešams veikt iespējamo risku novērtējumu saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības normatīvajiem aktiem. KĀPŅU NOVIETOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA Kāpnēm jābūt novietotām pareizā pozīcijā, t.i., vienlaidu kāpnes novieto pareizā noteiktā leņķī (65 o – 75 o leņķī) un pakāpieniem jābūt vienādā līmenī. Sastatņu kāpnēm jābūt pilnībā atvērtām. Ja kāpnes aprīkotas ar bloķēšanas iekārtām, tad tām jābūt pilnībā nostiprinātām pirms kāpņu lietošanas. Kāpnes drīkst novietot tikai uz gludas, stabilas, cietas virsmas un pareizi nostiprinātas pirms lietošanas, t.i., droši piesietas vai izmantotas atbilstošās stabilitātes ierīces. Nekad nemainīt kāpņu pozīciju no augšas. Kad uzstādat kāpnes, izvērtējiet iespējamos riskus, piemēram, vai jūs neaizskars gājēji, transportlīdzekļi vai durvis. Darba zonā, kur iespējams, nepieciešams aizslēgt durvis (bet ne avārijas izejas) un logus. Izvērtēt visus iespējamos riskus darba vietā, ko rada elektroiekārtas, piemēram, pāri ejošas augstsprieguma elektrolīnijas vai kāda cita elektroiekārta. Kāpnes uz virsmas jāuzstāda uz tās kājām, nevis uz sliekšņa vai pakāpieniem.

Kāpnes nedrīkst izvietot uz slidenas virsmas, piemēram, uz ledus, pulētām virsmām vai acīmredzami piegružotas cietas virsmas, kur nav veikti attiecīgie pasākumi, lai novērstu kāpņu slīdēšanas risku vai kur netīrā virsma nav pietiekoši tīra, lai uzstādītu kāpnes. KĀPŅU LIETOŠANA Nepārsniegt maksimālo attiecīgā kāpņu modeļa celtspēju. Nesniegties pārāk tālu; lietotājam vajadzētu ievērot - turēt savu jostasvietu starp pakāpieniem un stāvēt ar abām kājām uz viena un tā paša pakāpiena. Nekāpt uz vienlaidu kāpnēm, lai strādātu paaugstinātā augstumā, bez papildus drošības pasākumiem, piemēram, nostiprinot kāpnes vai izmantojot attiecīgas ierīces stabilitātei. Neizmantot sastatņu kāpnes, lai pakāptos vēl uz citu līmeni. Neizmantot vienlaidu kāpņu augšējos 3 pakāpienus kā atbalsta virsmu. Neizmantot augšējos 2 pakāpienus sastatņu kāpnēm (bez platformas un pieturēšanās ierīces) kā atbalsta virsmu rokām un / vai ceļiem. Neizmantot augšējos 4 pakāpienus sastatņu kāpnēm ar pievienojamu kāpņu pagarinājumu kā atbalsta virsmu. Kāpnes drīkst izmantot tikai viegla darba veikšanai vai īslaicīgam darbam. Veicot darbus, kas saistīti ar elektroiekārtu daļām vai darbība notiek tuvu elektrolīnijām, neizmantot kāpnes, kas vada elektrību (piemēram, alumīnija kāpnes). Neizmantot kāpnes ārā nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, ja ir spēcīgs vējš, apledojis, bieza sniega sega. Veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērni nevar spēlēties uz kāpnēm. Darba zonā, ja iespējams, aizslēgt durvis (bet ne avārijas izejas) un logus. Uzkāpt un nokāpt no trepēm ar skatu uz darbības vietu. Pārvietojoties pa kāpnēm augšup un lejup, pārliecinieties, lai jūs vienmēr stingri turētos pie kāpnēm. Neizmantot kāpnes kā tiltu, lai nokļūtu uz citu vietu. Vilkt piemērotus apavus kāpšanai pa kāpnēm. Neradīt lielu sānu slodzi, piemēram, urbjot mūrī vai betonā. Nestrādāt uz kāpnēm ilgu laiku bez regulāriem atpūtas brīžiem (nogurums ir viens no riskiem).  Izmantojot saliekamās kāpnes, lai pakāptos augstākā līmenī, nepieciešams izvilkt vai tās pagarināt vismaz par 1 metru virs atbalsta punkta. Objekti, kurus jātur rokās kāpšanas brīdī pa kāpnēm, nedrīkst būt smagi un tiem jābūt parocīgiem un droši satveramiem. Izvairīties no darbībām, kuras uzliek sāna slodzi uz sastatņu kāpnēm, piemēram, urbjot mūrī vai betonā. Kad strādājat uz kāpnēm, pārliecinieties, lai jūs cieši turētos pie kāpnēm ar vienu roku, ja tas nav iespējams, tad nepieciešams veikt papildus drošības pasākumus. APKOPE UN LABOŠANA Kāpņu apkopi un labošanu obligāti jāveic speciālistam saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Kāpnes jāuzglabā saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Galvenokārt, uzglabāšanas laikā kāpnēm jābūt pasargātām pret iespējamiem bojājumiem. Kāpnēm, kas paredzētas industriālai lietošanai, jāveic regulāra apkope pie kvalificētas personas, kas var apstiprināt kāpņu drošību saskaņā ar darba drošības un veselības aizsardzības normatīvajiem aktiem.